Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Reklamačný poriadok REALITYFREE

Triplereal s.r.o.
sídlo: Jasná 726/20, 931 01 Šamorín
IČO: 51929970
zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 42957/T
tel. číslo: 0948 318 708, 0905 395 033, 0944 687 194
e-mail: info@realityfree.sk

(ďalej iba ako „realitná kancelária“)

vydáva v zmysle zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento reklamačný poriadok.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tento Reklamačný Poriadok je platný pre všetky reklamácie týkajúce sa poskytovaných služieb a činností realitnej kancelárie a všetkých realitných kancelárií patriacich pod značku REALITYFREE.

2. Oprávnenosť na Reklamáciu

2.1 Oprávnené na podanie reklamácie sú fyzické osoby alebo právnické subjekty, ktoré využili služby realitnej kancelárie.

2.2 Reklamácie môžu byť vznesené v prípade nesplnenia očakávaní alebo nesprávneho poskytnutia služieb.

3. Spôsob Podania Reklamácie

3.1 Reklamácie je možné podať písomne na adrese realitnej kancelárie, alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke REALITYFREE: www.realityfree.sk

3.2 Reklamácia musí obsahovať presné a podrobné informácie o reklamovanej službe, dátume a okolnostiach vzniku reklamácie.

3.3 Spotrebiteľ má právo pri uplatňovaní reklamácie práva podľa Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Oprávnenie na Reklamáciu

4.1 Oprávnenie na reklamáciu bude posudzované v súlade so zákonnými ustanoveniami platnými na území Slovenskej republiky.

4.2 Reklamácie budú posudzované v primeranom termíne, ktorý nesmie presiahnuť 30 dní od doručenia reklamácie.

5. Posúdenie Reklamácie

5.1 Reklamácia bude posúdená zodpovedným pracovníkom spoločnosti, ktorý je poverený riešením reklamačných prípadov.

5.2 V prípade potreby môže byť do vyriešenia reklamácie zapojený právnik alebo odborník v oblasti nehnuteľností.

6. Riešenie Reklamácie

6.1 V prípade oprávnených reklamácií je spoločnosť Triplereal s.r.o. povinná zabezpečiť nápravu nedostatkov alebo nesprávne poskytnutých služieb.

6.2 V prípade neopraviteľných chýb alebo závažných porušení je možné poskytnúť primeranú finančnú kompenzáciu alebo iný náhradný spôsob nápravy.

7. Oznámenie Výsledku

7.1 O výsledku reklamačného konania bude klient informovaný písomne alebo elektronicky v rozumnom termíne po skončení posúdenia reklamácie.

7.2 V prípade nevyriešenia reklamácie alebo nespokojnosti s výsledkom je klient oprávnený podať sťažnosť na príslušný orgán dozoru.

8. Ukončenie Reklamácie

8.1 Reklamačné konanie je považované za ukončené v momente, keď boli prijaté opatrenia na napravenie nedostatkov alebo bola poskytnutá primeraná kompenzácia klientovi.

8.2 V prípade nespokojnosti s výsledkom reklamácie je klient oprávnený uplatniť svoje práva v súlade so zákonnými ustanoveniami Slovenskej republiky.

9. Účinnosť

9.1 Tento Reklamačný Poriadok nadobúda účinnosť dňom 8.3.2024.

 

Dokument na stiahnutie

REALITYFREE - Reklamačný formulár (18.32 kB)  Otvoriť Stiahnuť