Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Etický kódex pre REALITYFREE

Úvodné vyhlásenie

Realitná kancelária, prevádzkovaná spoločnosťou Triplereal s.r.o., spadajúca pod značku REALITYFREE si uvedomuje zodpovednosť voči svojim klientom, obchodným partnerom a svojim spolupracovníkom. Tento Etický kódex nám pomáha vytvárať prostredie založené na dôvere, spravodlivosti a profesionálnosti.

1. Integrita a dôveryhodnosť

1.1 Čestnosť a pravdivosť: Vždy budeme konať s čestnosťou a dodržiavať pravdivosť v našej komunikácii a transakciách.

1.2 Záväzok voči zákazníkom: Zákazníkom budeme poskytovať informácie na základe nášho najlepšieho vedomia a budeme sa snažiť naplniť ich očakávania.

2. Profesionalita, kvalita a rešpekt

2.1 Profesionalita a vzdelávanie: Zaväzujeme sa k neustálemu vzdelávaniu a prehlbovaniu našich odborných znalostí z oblasti realít, aby sme mohli poskytovať profesionálne služby na špičkovej úrovni.

2.2 Rešpekt voči zákazníkom: Budeme rešpektovať individuálne potreby a želania našich zákazníkov a budeme sa im snažiť vždy poskytnúť riešenia na mieru.

3. Spravodlivosť a nestrannosť

3.1 Spravodlivosť voči všetkým stranám: Budeme konať v súlade so zákonom a zásadami spravodlivosti voči všetkým stranám zapojeným do obchodných transakcií.

3.2 Nestrannosť: Nebudeme prejavovať žiadne uprednostňovanie či diskrimináciu na základe pohlavia, náboženstva, národnosti, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie alebo iných osobných charakteristík.

4. Ochrana záujmov zákazníkov

4.1 Dôvernosť a ochrana osobných údajov: Budeme dodržiavať dôvernosť informácií našich zákazníkov a poskytovať dostatočnú ochranu ich osobných údajov.

4.2 Záujmy klienta na prvom mieste: Vždy budeme konať v záujme klienta a snažiť sa maximalizovať jeho spokojnosť.

5. Zodpovednosť a udržateľnosť

5.1 Zodpovednosť voči komunite: Zaväzujeme sa k aktívnemu prispievaniu k dobru komunity a rešpektovaniu verejných záujmov.

5.2 Udržateľnosť: V rámci možností budeme podporovať udržateľné praktiky a environmentálne iniciatívy.

6. Transparentnosť a otvorená komunikácia

6.1 Transparentnosť transakcií: Našich zákazníkov budeme zrozumiteľne informovať o všetkých relevantných informáciách a podrobnostiach týkajúcich sa predmetných nehnuteľností.

6.2 Otvorená komunikácia: Budeme udržiavať otvorenú a transparentnú komunikáciu s klientmi, kolegami a všetkými zainteresovanými stranami.

7. Rešpekt voči spolupracovníkom

7.1 Diverzita a inklúzia: Budeme podporovať diverzitu a inkluzívnosť v pracovnom prostredí a nebudeme tolerovať žiadnu formu diskriminácie.

7.2 Záväzok k pracovnému prostrediu: Zaväzujeme sa k vytváraniu pozitívneho pracovného prostredia, kde sa každý spolupracovník cíti byť dostatočne ocenený a rešpektovaný.

8. Kvalita a odbornosť

8.1 Zdieľanie vedomostí: Budeme aktívne zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti s kolegami na podporu ich odborného rastu.

8.2 Podpora rozvoja: Poskytneme podporu našim spolupracovníkom v ich profesijnom rozvoji a odbornom vzdelávaní.

9. Spravodlivosť a spravodlivé zaobchádzanie

9.1 Spravodlivé zaobchádzanie: Nebudeme prejavovať preferencie a budeme všetkým spolupracovníkom poskytovať rovnaké príležitosti a spravodlivé zaobchádzanie.

9.2 Riešenie konfliktov: Konflikty budeme riešiť otvorene a konštruktívne, s cieľom dosiahnuť vzájomné porozumenie a harmóniu v tíme.

10. Vzájomná podpora

10.1 Tímova práca: Budeme podporovať tímovú prácu a vzájomnú spoluprácu, pretože veríme, že silný tím vedie k úspechu celej organizácie.

10.2 Vzájomná podpora: Budeme si poskytovať vzájomnú podporu pri riešení problémov a dosahovaní spoločných cieľov.

11. Transparentnosť a otvorená komunikácia

11.1 Transparentnosť informácií: Zabezpečíme transparentnosť informácií a otvorenú komunikáciu medzi všetkými spolupracovníkmi.

11.2 Otvorenosť vo vedení: Budeme otvorene komunikovať o zmenách v organizácii a poskytovať jasné informácie o jej budúcom smerovaní.

Záver

Etický kódex REALITYFREE nás zaväzuje k vytváraniu prostredia, kde prevláda etika, úcta a odbornosť. Týmto deklarujeme naše pevné odhodlanie riadiť sa týmito zásadami vo všetkých aspektoch našej realitnej kancelárie. Zaväzuje nás k budovaniu vzájomnej úcty, profesionality a odbornosti vo vzťahu k našim spolupracovníkom. Týmto deklarujeme naše pevné odhodlanie riadiť sa týmito zásadami vo všetkých aspektoch našej realitnej kancelárie.

 

REALITYFREE, Triplereal s.r.o.

Dátum: 8.3.2024